Puppy cursus

We willen een goede basis leggen en het juiste doen voor onze pup.

Een nieuw pupje maakt ons blij maar ook wat onzeker; want we willen het graag goed doen.

kennismaking tussen 2 pups

We stemmen graag af op de eigenaar, de pup en de groep. Nu willen we een basis leggen, vertrouwensband opbouwen, goede begeleiding bieden, sociale ontwikkeling ondersteunen en vooral lekker genieten van dat kleine pupje!

Wat houdt dan een les in bij Syrado?

heel variabel:

spel ideeën opdoen —wennen aan vreemde geluiden en ondergronden— kennis vergaren voor de eigenaar —lichaamstaal leren herkennen —leerproces begrijpen van je pup —hoe te reageren als… je pup bijt, springt, iets pikt —hoe leer je een commando aan? —bench training— lopen aan de lijn—contact met andere pups en eigenaren–diverse trainings methodes.

We werken in kleine groepjes met max 6 pups en 1 of 2 instructeurs.

Buddha: zoekspel
pup Dino; introductie met bewegende dingen en paraplues
pup Miko: introductie buggy